Najteže je pisati o ljudima koje volimo jer ljubav čini jezik teškim, pogotovo onda kad tih ljudi koje volimo više nema