Motiv „uklete kuće“ u žanru strave i užasa ima gotovo vječnu tradiciju, osobito unutar pod-žanra takozvanog gotičkog romana. Kao začetnik gotičke