Lana: Moje prvo pitanje – je li Maleficent film za djecu? Nekako mi odluka je li dječji ili ne utječe na