Lena Dunham napisala je nekoliko rečenica koje me pri svakom čitanju zapljusnu, uvijek istom silinom: Obuzima me slutnja da me moje