Daenerys je rođena u oluji, i ovaj tekst rađa se u neveri: naime, dok žestoka bura baca valove po hridima, naš