Postoje parovi čiju savršenost ne očekujete, ali ona se dogodi. Harmonija njihovog sparivanja natprosječna je i bila bi iritantna da nije