Jednoga jutra, negdje na početku osmog razreda, na kiosku kraj kojega sam prolazila svakoga jutra idući u školu ugledala sam narančasto-crno-bijeli-časopis