Imam jedan problem. Zapravo, moglo bi se reći kako se radi o mom vlastitom obliku diskriminacije, utemeljenom na predrasudi. Naime, moram