Gledajući retrospektivno, moji uzleti u domenu sporta i fizičkih aktivnosti većinom su bili kratkotrajni i, unatoč raznolikosti, neuspješni u tome da